Kajian Pencemaran Alam SekitarPROJEK KAJIAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Pelajar Tingkatan 5 Maktab Mahmud Kuala Muda telah menjalankan beberaapa kajian dalam mengkaji pencemaran-pencemaran yang terdapat di sekeliling kita. Kajian telah diadakan di sekitar sekolah dengan mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakt sekeliling yang disebabkan oleh pencemaran. 

Pelajar telah diarahkan untuk bergerak ke sekeliling sekolah dan mengambil gambar-gambar yang menunjukkan pencemaran yang sedang dihadapi di sekolah. Aktiviti ini dijalankan bagi membuka mata pelajar sendiri tentang apa yang sedang dihadapi oleh alam sekitar pada era globalisasi kini.

GAMABR-GAMBAR PENCEMARAN
Setelah selesai dalam mengambil gambar-gambar yang diperlukan, pelajar telah diarahkan untuk menyediakan bahan bagi perbentangan dan pelajar juga telah diarahkan bagi menulis satu laporan yang lengkap tentang masalah pencemaran alam sekitar.

Diharapkan aktiviti ini boleh menjadi idea Pdpc bagi guru-guru sekalain

Sekian Terima Kasih
No comments:

Powered by Blogger.