Tingkatan 4 (Bab 1) Penyiasatan Saintifik

 

Terdapat tujuh kaedah penyiasatan saintik iaitu :
 1) Mengenal pasti masalah
2) Mengenal pasti pemboleh ubah
3) Membuat hipotesis
4) Mengawal pemboleh ubah
5) Merancang penyiasatan
6) Menjalanlan penyiasatan
7) Menulis laporan

No comments:

Powered by Blogger.